FENZER (Classic)
ٻ Fenzer Classic

[0]
Product code : FZ-Cl
Quantity : update price at office call center 023733570 , 023738080
■ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยผนังคอนกรีตลาย 2 ด้าน เสา และบัวหัวเสา เหมาะกับรั้วบ้านพักอาศัย โรงเรียน สถานที่ราชการ รวมทั้งพื้นที่เปล่า โรงงาน ที่ต้องการความโดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
■รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีกำลังคอนกรีต ประมาณ 150-200 กก./ ซม.2 เพื่อความยั่งยืนของกิจการและผู้อยู่อาศัยด้วยความแข็งแรง
■เสริมเหล็กรับแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ทำให้มีความทนทาน ทนนาน
■ชิ้นส่วนเฟนเซอร์ เคลือบสีพิเศษติดทนนาน ผิวมัน สำหรับผนัง เสา และบัวหัวเสา ทั้ง 2 ด้าน ทำให้รั้วของท่านไม่เป็นเชื้อรา และคงทนสวยงามทนทาน เป็น 10 ปี
■ความอิสระในการประกอบและรื้อถอนเมื่อต้องการขยายแนวรั้ว ลดปัญหาเรื่องการล้มเอียง
■ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดการใช้ไม้แบบในการก่อสร้าง เพราะไม่มีการหล่อชิ้นส่วนหน้างาน ชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน
■ชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าการก่ออิฐถึง 3 เท่า
■ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งสามารถเป็นการยืนยันได้ถึงความได้มาตรฐานและมั่นคงแข็งแรงของรั้วเฟนเซอร์

Technical Data
■คงทน สวยงาม ทนทาน ตามมาตรฐานงานวิศวะ

■ปลอดภัยจากเชื้อรา เรียบมัน เป็นเงา ไม่อมน้ำ

■ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้งด้วยระบบสำเร็จรูป

■สามารถรื้อถอน เมื่อต้องการซ่อมแซมหรือขยายแนวรั้ว

■ควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง งบไม่บานปลาย
FENZER  (Classic)