๏ปฟ
     
   

การซ่อมแซมพื้นภายในบ้าน หลังน้ำลด (ตอน พื้นกระเบื้องเซรามิก)

การซ่อมแซมกรณียาแนวหลุดล่อน
1. ขูดร่องยาแนวเดิมที่หลุดออก โดยใช้เหล็กขูดร่องยาแนว

2. ล้างทำความสะอาดเศษยาแนว เช็ดด้วยผ้าแห้ง และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

3. ผสมยาแนวตามอัตราส่วน (ผสมในแก้ว หรือถ้วยพลาสติกที่ใช้แล้ว)

4. ยาแนวด้วยนิ้ว โดยใช้นิ้วกดให้ยาแนวเต็มร่อง และใช้ปลายนิ้วปาดยาแนวให้เรียบ หลังจากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

5. นำฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ร่องยาแนวเรียบอีกครั้ง หากเกิดคราบยาแนวหลงเหลือบริเวณผิวหน้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   
การซ่อมแซมกรณียาแนวหลุดล่อน
1. ขูดร่องยาแนวเดิมที่หลุดออก โดยใช้เหล็กขูดร่องยาแนว

2. ล้างทำความสะอาดเศษยาแนว เช็ดด้วยผ้าแห้ง และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

3. ผสมยาแนวตามอัตราส่วน (ผสมในแก้ว หรือถ้วยพลาสติกที่ใช้แล้ว)

4. ยาแนวด้วยนิ้ว โดยใช้นิ้วกดให้ยาแนวเต็มร่อง และใช้ปลายนิ้วปาดยาแนวให้เรียบ หลังจากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

5. นำฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ร่องยาแนวเรียบอีกครั้ง หากเกิดคราบยาแนวหลงเหลือบริเวณผิวหน้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   
การซ่อมแซมกรณียาแนวหลุดล่อน
1. ขูดร่องยาแนวเดิมที่หลุดออก โดยใช้เหล็กขูดร่องยาแนว

2. ล้างทำความสะอาดเศษยาแนว เช็ดด้วยผ้าแห้ง และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

3. ผสมยาแนวตามอัตราส่วน (ผสมในแก้ว หรือถ้วยพลาสติกที่ใช้แล้ว)

4. ยาแนวด้วยนิ้ว โดยใช้นิ้วกดให้ยาแนวเต็มร่อง และใช้ปลายนิ้วปาดยาแนวให้เรียบ หลังจากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

5. นำฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ร่องยาแนวเรียบอีกครั้ง หากเกิดคราบยาแนวหลงเหลือบริเวณผิวหน้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
tag :

Tag