การใช้งานของปูนซีเมนต์แต่ละประเภท


ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญ มาก ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้านเรือนขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ถนน สะพาน หรือแม้แต่เขื่อนกั้นน้ำก็ล้วนต้องใช้ปูนซีเมนต์ทั้งสิ้น ปูนซีเมนต์มีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป

ปูนซีเมนต์ที่ผลิตภายในประเทศไทยเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์รหัส ซี-150 ซึ่งเป็นที่นิยม ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์รหัส ซี-150 สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทย่อยตามคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง 
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบพื้นฐานที่ใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น ใช้ทำคานคอนกรีต เสาอาคารทั่วไป ถนน สะพาน ฯลฯ 
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราเพชร ( เม็ดเดียว ) ตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียว ตราทีพีไอ ( สีแดง )

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสอง
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความทนทานต่อซัลเฟตปานกลาง ใช้กับงานโครงสร้าง ขนาดใหญ่ในบริเวณที่โดนน้ำเค็มในระดับไม้สูงนัก เช่น งานตอม่อสะพานเทียบเรือ เขื่อน เป็นต้น
ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร

3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็วหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีเนื้อปูนละเอียดเป็นพิเศษ มีผลทำให้ปูนแข็งตัวและรับแรง ได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทอื่น มักใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วนหรือต้องการถอด รื้อแบบเร็วกว่าปกติ เช่น งานทำเสาเข็ม พื้นสำเร็จรูป เป็นต้น
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ ตราสามเพชร ตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ตราทีพีไอ ( สีดำ )

4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสี่
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ไม่ค่อยใช้กันแพร่หลายนัก มักใช้กับงานเฉพาะด้านที่ต้อง การคุณสมบัติพิเศษ เช่น การทำเขื่อนกั้นน้ำ ซึ่งต้องควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง ปูนซีเมนต์กับน้ำในช่วงที่ปูนกำลังแข็งตัวไม่ให้มีมากจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดการแตกร้าวหรือ เสียหายต่อตัวเขื่อนได้ จึงต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูงหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้า
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูงเหมาะสำหรับใช้กับงานก่อ สร้างในบริเวณที่มีซัลเฟตสูง เช่น งานตอม่อหรือเสาในบริเวณที่อยู่ใกล้ชายทะเล
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราปลาฉลาม ตราช้างพื้น สีฟ้า ตราทีพีไอ ( สีฟ้า )

นอกจากนี้ ยังมีปูนซีเมนต์ผสมหรือปูนซีเมนต์ซิลิกาซึ่งได้จากการนำเอาทรายหรือหินปูน บดละเอียดผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดาในอัตราส่วนประมาณ 1 : 4 บรรจุขายเป็นปูน อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณภาพและราคาต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า จึง เหมาะสำหรับงานปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนตกแต่ง และงานคอนกรีตที่ไม่ต้องรับแรงมากอย่างไรก็ตาม ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ก็ยังคงมีผู้นำมาใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น การทำเสาและคาน เนื่องจากมีราคาถูก แต่ก็สามารถใช้ได้กับโครงสร้างขนาดเล็กเท่านั้น ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรางูเห่า ตรานกอินทรี และตราทีพีไอ ( สีเขียว )

นอกจากปูนซีเมนต์ชนิดต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ยังมีปูนซีเมนต์อีกชนิดหนึ่งที่พบ เห็นในงานก่อสร้างอยู่เสมอได้แก่ปูนซีเมนต์ขาวซึ่งก็คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดหนึ่ง เพียงแต่มีลักษณะ เป็นสีขาวและมีคุณสมบัติในการแข็งตัวค่อนข้างช้า เน้นการใช้สอยในแง่ของการตกแต่งมากกว่าการใช้ ทำเสาหรือคานเพื่อรับน้ำหนัก มักใช้ในงานเกี่ยวกับการทำหินขัด ทรายล้าง งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ งานยาแนวรอยต่อของกระเบื้อง หรือใช้ในงานที่ต้องการผสมสีต่างๆ เพื่อความสวยงาม ปูนซีเมนต์ ชนิดนี้ที่พบเห็นในท้องตลาด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก ปูนซีเมนต์ขาวตราเสือ
 
tag :

Tag